ติดต่อเรา

สำหรับลูกค้าทุกท่าน สามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณวิศรุต เบอร์โทร. 086-894-6349, 081-466-6431 หรือส่งอีเมล์มาสอบถามได้ที่ bagsart@hotmail.com

เงื่อนไขการเช่า

 • ผู้เช่าต้องชำระค่าเช่าล่วงหน้า ตามระยะเวลาการเช่า ณ วันที่ส่งมอบรถ
 • ผู้เช่าต้องจ่ายเงินค้ำประกันค่าความเสียหายของรถยนต์ 20,000-30,000 บาท
  (แล้วแต่รุ่นรถที่จะเช่า) เงินจำนวนนี้ไม่ใช่ค่าใช้จ่าย โดยจะคืนให้ผู้เช่าในวันที่ส่งมอบรถคืน โดยไม่มีส่วนชำรุด สูญหายหรือสับเปลี่ยนของรถเช่า
 • เอกสารที่ต้องยื่นประกอบการรับรถ (ดังรายละเอียดด้านล่าง)
  ผู้เช่าต้องทำการสแกนเป็นไฟล์ ความละเอียดของไฟล์ต้องให้เห็นรูปหน้าอย่างชัดเจน ส่งมาให้ตรวจสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ ทาง E-mail
  และแจ้งรายละเอียดที่สำคัญให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกและยืนยันการเช่าดังนี้
  • 1) จังหวัดที่ต้องการใช้งาน และลักษณะการใช้งาน
  • 2) ชื่อนามสกุล อาชีพ ที่อยู่ปัจจุบัน ที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน ที่ทำงาน มือถือ

กรณีนิติบุคคล

 • สำเนาใบขับขี่ของคนขับ
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียน
 • แผนที่ตั้งของบริษัท หรือสถานที่รับรถ

กรณีบุคคลธรรมดา

 • สำเนาใบขับขี่ของคนขับ
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เช่า และคนค้ำประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของของผู้เช่า และคนค้ำประกัน
 • สลิปเงินเดือน
 • แผนที่ตั้งของที่บ้าน หรือที่ทำงาน
หมายเหตุ : คนค้ำประกัน ต้องเป็นเจ้าบ้านที่อยู่ในกรุงเทพฯ หรือเป็นข้าราชการ

วิธีการนับระยะเวลาในการเช่า

 • เรานับ 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน สำหรับการเช่ารถ
 • แต่ถ้าการให้บริการขนส่ง (มีคนขับ และ/หรือเด็กรถ) นับ 8 ชั่วโมง โดยอัตราค่าบริการคำนวณจากระยะทาง ชั่วโมงการทำงาน และจำนวนเด็กรถ